woonadres

NHR: woonadres (Natuurlijk Persoon)

Definitie

Een Locatie die bij een NatuurlijkPersoon hoort

Herkomst

Volgens opgaveplichtige en mogelijk GBA

Populatie

Bevat de woonadressen van inschrijfplichtige natuurlijke personen. Deze natuurlijke personen zijn eigenaar van een onderneming of vervullen een relevante functie volgens de Hrw.

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Adresgegevens van Natuurlijk persoon (functies Hrw art. 23, Hrb art. 51 lid 1) zijn afgeschermd voor marktpartijen o.b.v. Hrb art. 51 lid 3 T.a.v. de gegevenslevering geldt voor marktpartijen, notarissen, deurwaarders, advocaten en bestuursorganen dat zij niet kunnen zoeken of rangschikken op Natuurlijk Persoon (Hrw art. 28) Voor Bijzondere Bestuursorganen (Hrw art. 28) zijn er geen beperkingen.

Overig

  • Toelichting: Een NatuurlijkPersoon heeft een woonadres relatie met een Adres. Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband
  • Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Eigenaar: Kvk/GBA
  • Relaties: NATUURLIJKPERSOON-ADRES