geboorteplaats

NHR: geboorteplaats (Natuurlijk Persoon)

Definitie

De plaats waar de betreffende NatuurlijkPersoon is geboren

Herkomst

Volgens opgaveplichtige en mogelijk GBA

Populatie

Persoonsgegevens zijn alleen authentiek indien de betreffende NatuurlijkPersoon: • een eigenaar is van een eenmanszaak; • deelneemt als maat, vennoot of lid van een rederij bij een Samenwerkingsverband.

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

T.a.v. de gegevenslevering geldt voor marktpartijen, notarissen, deurwaarders, advocaten en bestuursorganen dat zij niet kunnen zoeken of rangschikken op Natuurlijk Persoon (Hrw art. 28) Voor Bijzondere Bestuursorganen (Hrw art. 28) zijn er geen beperkingen.

Overig

  • Toelichting: Persoonsgegevens zijn alleen authentiek indien de betreffende NatuurlijkPersoon: • een eigenaar is van een eenmanszaak; • deelneemt als maat, vennoot of lid van een rederij bij een Samenwerkingsverband.
  • Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Eigenaar: Kvk/GBA
  • Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.