Geboorteplaats persoon

BRP: Geboorteplaats persoon (Natuurlijk persoon)

Definitie

De plaats waar de persoon is geboren

Herkomst

Brondocumenten

Populatie

Personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben dan wel personen die als niet-ingezetene zijn ingeschreven

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Een code, die aangeeft in welke gemeente de persoon is geboren of een buitenlandse plaats die aangeeft waar de persoon is geboren of een plaatsbepaling, die aangeeft waar de persoon is geboren
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK
  • Relaties: Woonadres in Nederland Briefadres in Nederland Adres buitenland Partner Ouder Kind Woonland Buitenland