Begrip   Natuurlijk persoon

Definitie
Een (natuurlijk) persoon waarvan vanwege zijn verblijf in Nederland of vanwege zijn opname als niet-ingezetene een Persoonslijst (PL) is aangelegd
Toelichting
Elk persoon die naar verwachting in een periode van zes maanden meer dan vier maanden zijn verblijf in Nederland heeft, is verplicht daarvan aangifte te doen, waarbij er een PL wordt aangelegd. Een persoon die daaraan niet voldoet kan zich als niet-ingezetene laten inschrijven. Een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) kan ook personen als niet ingezetene laten inschrijven
Authentiek
nee
Eigenaar
Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon dan wel brondocumenten
Populatie
Personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben dan wel personen die als niet-ingezetene zijn ingeschreven
Kwaliteit
Administratief 99% correct