Natuurlijk persoon

Een (natuurlijk) persoon waarvan vanwege zijn verblijf in Nederland of vanwege zijn opname als niet-ingezetene een Persoonslijst (PL) is aangelegd

Toelichting: Elk persoon die naar verwachting in een periode van zes maanden meer dan vier maanden zijn verblijf in Nederland heeft, is verplicht daarvan aangifte te doen, waarbij er een PL wordt aangelegd. Een persoon die daaraan niet voldoet kan zich als niet-ingezetene laten inschrijven. Een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) kan ook personen als niet ingezetene laten inschrijven

Populatie: Personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben dan wel personen die als niet-ingezetene zijn ingeschreven

Kwaliteit: Administratief 99% correct

Herkomst: Aangifte door of namens de persoon dan wel brondocumenten

Eigenaar: Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK

Authentiek: nee

Relaties: Natuurlijk persoon

Toegankelijkheid: Niet van toepassing

Gebruiksvoorwaarden: Niet van toepassing