Begrip   NatuurlijkPersoon

Definitie
Een natuurlijk persoon.
Toelichting
Veralgemenisering van specifiekere personen, GeregistreerdPersoon en KADNatuurlijkPersoon
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK