Begrip   Handelingsbekwaam

Registratie
Definitie
Geeft aan of de Natuurlijk Persoon , tussen 16 en 18 jaar oud, handelingsbekwaam is door handlichting of huwelijk.
Authentiek
nee
Eigenaar
KvK
Herkomst
Volgens opgaveplichtige.