Voorvoegsel geslachtsnaam kind

BRP: Voorvoegsel geslachtsnaam kind (Kind)

Definitie

Dat deel van de geslachtsnaam dat voorkomt in de Voorvoegseltabel en, gescheiden door een spatie, vooraf gaat aan de rest van de geslachtsnaam van het kind

Herkomst

Brondocumenten

Populatie

Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon