Gegevenselement   Voorvoegsel geslachtsnaam kind

Definitie
Dat deel van de geslachtsnaam dat voorkomt in de Voorvoegseltabel en, gescheiden door een spatie, vooraf gaat aan de rest van de geslachtsnaam van het kind
Authentiek
ja
Bovenliggend begrip
Eigenaar
Gemeente van inschrijving
Herkomst
Brondocumenten
Populatie
Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben
Kwaliteit
Administratief 99% correct
Toegankelijkheid
Autorisatie
Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP