Voornamen kind

BRP: Voornamen kind (Kind)

Definitie

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam van het kind voorafgaat

Herkomst

Brondocumenten

Populatie

Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon