Gegevenselement   Geslachtsnaam kind

Definitie
De (geslachts)naam van het kind waarvan de eventueel aanwezige voorvoegsels en adellijke titel/predikaat zijn afgesplitst
Authentiek
ja
Bovenliggend begrip
Eigenaar
Gemeente van inschrijving
Herkomst
Brondocumenten
Populatie
Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben
Kwaliteit
Administratief 99% correct
Toegankelijkheid
Autorisatie
Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP