Gegevenselement   Geboorteplaats kind

Definitie
Een code, opgenomen in de Gemeententabel, die aangeeft in welke gemeente het kind is geboren of een buitenlandse plaats die aangeeft waar de persoon is geboren of een plaatsbepaling, die aangeeft waar de persoon is geboren
Authentiek
nee
Bovenliggend begrip
Eigenaar
Gemeente van inschrijving
Herkomst
Brondocumenten
Populatie
Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben
Kwaliteit
Administratief 99% correct
Toegankelijkheid
Autorisatie
Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: <a href="http://www.bprbzk.nl/BRP/Basisregistratie_Personen/Gegevensverstrekking_uit_de_BRP">Gegevensverstrekking uit de BRP</a>