Gegevenselement   A-nummer kind

Definitie
Het administratienummer van het kind, bedoeld in de Wet B RP
Toelichting
Met behulp van dit nummer kunnen verdere gegevens van het kind, dat per definitie ook een natuurlijk persoon is, achterhaald worden
Authentiek
nee
Bovenliggend begrip
Eigenaar
Gemeente van inschrijving
Herkomst
Gemeente van inschrijving
Populatie
Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben
Kwaliteit
Administratief 99% correct
Toegankelijkheid
Autorisatie
Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP