Kind

Kinderen van de persoon

Toelichting: Van een kind zijn de eigen persoonsgegevens opgenomen.

Populatie: Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben, ook als de gegevens (deels) onbekend zijn. Bij personen waarvan de persoonslijst op 01-10-1994 formeel zijn ontstaan, geldt dat alleen de gegevens van kinderen die voor 01-01-1966 zijn geboren, altijd voorkomen.

Kwaliteit: Administratief 99% correct

Herkomst: Aangifte door of namens de persoon dan wel brondocumenten

Eigenaar: Gemeente van inschrijving

Authentiek: ja

Relaties: Natuurlijk persoon

Toegankelijkheid: Niet van toepassing

Gebruiksvoorwaarden: Niet van toepassing