Begrip   Kind

Definitie
Kinderen van de persoon
Toelichting
Van een kind zijn de eigen persoonsgegevens opgenomen.
Authentiek
ja
Eigenaar
Gemeente van inschrijving
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon dan wel brondocumenten
Populatie
Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben, ook als de gegevens (deels) onbekend zijn. Bij personen waarvan de persoonslijst op 01-10-1994 formeel zijn ontstaan, geldt dat alleen de gegevens van kinderen die voor 01-01-1966 zijn geboren, altijd voorkomen.
Kwaliteit
Administratief 99% correct