Kind

In het Verdrag inzake de rechten van het kind wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.

Registraties (2)

In de volgende registraties komt 'Kind' voor:

  • Basisregistratie Personen (1)
  • Handelsregister (1)
  • Vergelijken