regio

NHR: regio (Buitenlandsadres)

Definitie

Regio is een deel van het land (streek, provincie, etc.)

Herkomst

volgens opgaveplichtige

Populatie

Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband of het een bezoekadres of postadres van een Vestiging betreft.

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Adresgegevens van Natuurlijk persoon (functies Hrw art. 23, Hrb art. 51 lid 1) zijn afgeschermd voor marktpartijen o.b.v. Hrb art. 51 lid 3

Wetgeving

Deze informatie kan worden opgevraagd bij de basisregistratie.

Overig

  • Toelichting: Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband of het een bezoekadres of postadres van een Vestiging betreft.
  • Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Eigenaar: HR
  • Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.