Land vanwaar ingeschreven

BRP: Land vanwaar ingeschreven (Buitenland)

Definitie

Een code, opgenomen in de Landentabel, die het land aangeeft uit welk land de persoon zich in Nederland heeft gevestigd

Herkomst

Aangifte door of namens de persoon

Populatie

Personen die in Nederland verblijven

Authentiek

nee

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon