Begrip   Buitenland

Definitie
Het grondgebied buiten Nederland.
Toelichting
Buitenland kan van invloed zijn op het toekennen van adressen wanneer een verblijfsobject over de grens ligt maar tot dezelfde openbare ruimte behoort dat binnen de Nederlandse grens ligt. Als de openbare ruimte Voorbeeldstraat in het buitenland ligt, kan de openbare ruimte-id natuurlijk niet uit de Landelijke Voorziening worden opgehaald. In dat geval kan de betreffende Nederlandse gemeente de betreffende openbare ruimte wel in de eigen BAG opnemen (en dus doorleveren aan de LV) met een eigen id-nummer en verwijzend naar een woonplaats in de eigen gemeente. Hiervoor moet een duidelijk proces-verbaal worden op gesteld.
Authentiek
nee
Eigenaar
Buitenland
Herkomst
niet van toepassing
Populatie
niet van toepassing
Kwaliteit
Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)