Begrip   Verblijfsadres

Definitie
De gegevens om een verblijfsadres in Nederland vast te leggen, gebaseerd op de gegevens in de BAG.
Toelichting
niet van toepassing
Authentiek
nee
Eigenaar
gemeente
Relaties
Natuurlijk persoon of Vestiging
Herkomst
Catalogus Basisregistratie WOZ. Dit is het uit de GBA overgenomen adres van een natuurlijk persoon tenzij deze niet is ingeschreven. Dit is het uit het HR overgenomen adres van een niet natuurlijk persoon tenzij deze niet is ingeschreven.
Populatie
Verblijfsadressen van in de WOZ als belanghebbenden geregistreerde natuurlijke personen of vestigingen
Kwaliteit
goed, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen