Begrip   Verblijf buitenland

Definitie
De gegevens benodigd om een buitenlands adres weer te geven op een adreslabel.
Toelichting
niet van toepassing
Authentiek
nee
Eigenaar
gemeente
Relaties
Natuurlijk persoon of Vestiging
Herkomst
Catalogus Basisregistratie WOZ
Populatie
Verblijfsadressen buitenland van in de WOZ als belanghebbenden geregistreerde natuurlijke personen of vestigingen
Kwaliteit
goed, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen