Begrip   Correspondentieadres

Definitie
De gegevens benodigd om een postbusadres correct weer te geven.
Toelichting
niet van toepassing
Authentiek
nee
Eigenaar
gemeente
Relaties
Niet-natuurlijke persoon
Herkomst
Catalogus Basisregistratie WOZ
Populatie
Correspondentie adressen van in de WOZ als belanghebbenden geregistreerde niet-natuurlijke personen
Kwaliteit
goed, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen