Correspondentieadres

De gegevens benodigd om een postbusadres correct weer te geven.

Toelichting: niet van toepassing

Populatie: Correspondentie adressen van in de WOZ als belanghebbenden geregistreerde niet-natuurlijke personen

Kwaliteit: goed, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen

Herkomst: Catalogus Basisregistratie WOZ

Eigenaar: gemeente

Authentiek: nee

Relaties: Niet-natuurlijke persoon

Toegankelijkheid: Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden: In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken.