Woonadres Natuurlijk Persoon

Een Locatie die bij een NatuurlijkPersoon hoort

Toelichting: Een NatuurlijkPersoon heeft een woonadres relatie met een Adres. Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband

Populatie: Bevat de woonadressen van inschrijfplichtige natuurlijke personen. Deze natuurlijke personen zijn eigenaar van een onderneming of vervullen een relevante functie volgens de Hrw.

Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: volgens opgaveplichtige en mogelijk GBA

Eigenaar: KvK/GBA

Authentiek: ja

Relaties: NATUURLIJKPERSOON-ADRES

Toegankelijkheid: Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden: Adresgegevens van Natuurlijk persoon (functies Hrw art. 23, Hrb art. 51 lid 1) zijn afgeschermd voor marktpartijen o.b.v. Hrb art. 51 lid 3