Postadres Vestiging

Een Locatie die bij een Vestiging hoort, type postadres

Toelichting: Een Vestiging heeft een optionaal postadres relatie met een Adres

Populatie: Bevat de postadressen van Vestigingen

Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: volgens opgaveplichtige

Eigenaar: KvK

Authentiek: ja

Relaties: VESTIGING-ADRES

Toegankelijkheid: Openbaar

Gebruiksvoorwaarden: Het handelsregister is een openbaar register (Hrw art. 21) waardoor dit (niet) authentieke gegeven door een ieder mag worden ingezien.