toevoegingAdres

NHR: toevoegingAdres (Locatie )

Definitie

Vrije tekst om een Adres nader aan te kunnen duiden.

Herkomst

volgens opgaveplichtige

Populatie

Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband of het een bezoekadres of postadres van een Vestiging betreft.

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Adresgegevens van Natuurlijk persoon (functies Hrw art. 23, Hrb art. 51 lid 1) zijn afgeschermd voor marktpartijen o.b.v. Hrb art. 51 lid 3

Wetgeving

Deze informatie kan worden opgevraagd bij de basisregistratie.

Overig

  • Toelichting: Het gaat hier bijvoorbeeld om bedrijfsverzamelgebouwen waarbij meerdere vestigingen op hetzelfde adres zitten en waarbij onderscheid gemaakt worden door een extra omschrijving van de locatie, bijvoorbeeld 3de verdieping kamer 315. Ook een locatieOmschrijving en aanduidingBijHuisnummer uit de GBA wordt hiermee doorgegeven. De aanduiding die wordt gebruikt voor locatie die tegenover of bij een bepaald adres liggen. Het betreft hier locaties van woonwagens en woonboten. Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband of het een bezoekadres of postadres van een Vestiging betreft.
  • Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Eigenaar: HR
  • Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.