Bezoekadres Buitenlandse Niet Natuurlijk Persoon

Een Locatie die bij een BuitenlandseNietNatuurlijkPersoon hoort, type bezoekadres

Toelichting: Een BuitenlandseVennootschap heeft een optioneel bezoekadres relatie met een Adres.

Populatie: Bevat de bezoekadressen van BuitenlandseVennootschappen

Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: volgens opgaveplichtige

Eigenaar: KvK

Authentiek: nee

Relaties: BUITENLANDSEVENNOOTSCHAP-ADRES

Toegankelijkheid: Openbaar

Gebruiksvoorwaarden: Het handelsregister is een openbaar register (Hrw art. 21) waardoor dit (niet) authentieke gegeven door een ieder mag worden ingezien.