adres

NHR: adres (Adres)

Definitie

Een Adres is een nadere aanduiding van een Locatie

Herkomst

volgens opgaveplichtige en mogelijk BAG

Populatie

Indien mogelijk overgenomen vanuit de BAG

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Adresgegevens van Natuurlijk persoon (functies Hrw art. 23, Hrb art. 51 lid 1) zijn afgeschermd voor marktpartijen o.b.v. Hrb art. 51 lid 3

Overig

  • Toelichting: Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband of het een bezoekadres of postadres van een Vestiging betreft.
  • Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Eigenaar: KvK/BAG
  • Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.