Adres

Een Adres is een nadere aanduiding van een Locatie

Toelichting: Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband of het een bezoekadres of postadres van een Vestiging betreft.

Populatie: Indien mogelijk overgenomen vanuit de BAG

Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: volgens opgaveplichtige en mogelijk BAG

Eigenaar: KvK/BAG

Authentiek: ja

Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Toegankelijkheid: Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden: Adresgegevens van Natuurlijk persoon (functies Hrw art. 23, Hrb art. 51 lid 1) zijn afgeschermd voor marktpartijen o.b.v. Hrb art. 51 lid 3

Gegevenselementen