Begrip   Correspondentie adres rechtspersoon

Definitie
Corrsepondentie adres rechtspersoon, zoals geregisteerd in het NHR
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
nee
Eigenaar
EZ / NHR
Herkomst
NHR
Populatie
Alle correspondentieadressen conform NHR behorend bij rechtspersonen die als eigenaar of houder staan geregistreerd in het Kentekenregister van een gekentekend voertuig tot 9 jaar na beeindiging van de laatste tenaamstelling;
Kwaliteit
conform NHR