Begrip   Correspondentie adres erkend bedrijf

Definitie
Corrsepondentie adres erkend bedrijf, zoals geregisteerd in het NHR
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
nee
Eigenaar
EZ / NHR
Herkomst
NHR
Populatie
Alle correspondentieadressen conform NHR behorend rechtspersonen die als erkend bedrijf een relatie hebben met de RDW. Erkend bedrijf = natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 62 van de WvW is verleend.
Kwaliteit
conform NHR