Begrip   Adres natuurlijk persoon

Definitie
Adresgegevens natuurlijk persoon, zoals geregistreerd in het GBA
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
nee
Eigenaar
BZK / GBA
Herkomst
GBA
Populatie
Alle adressen conform GBA behorend bij een natuurlijk persoon die als eigenaar of houder staan geregistreerd in het Kentekenregister van een gekentekend voertuig tot 9 jaar na beeindiging van de laatste tenaamstelling.
Kwaliteit
conform GBA