Terrein

Zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde een van de andere opdelende ruimtelijke objecten (wegdeel of waterdeel).

Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Populatie: Alle terreinen in Nederland die voldoen aan de inwinningscriteria.

Kwaliteit: 1-jaren actualiteit, kwaliteitsmeting door middel van een 5% steekproef.

Herkomst: Afkomstig uit eigen inwinning.

Eigenaar: Kadaster, Basisregistratie Topografie

Authentiek: ja

Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Toegankelijkheid: Openbaar

Gebruiksvoorwaarden: Beschikbaar als open data: http://www.kadaster.nl/BRT