Begrip   Plaats

Definitie
Plaatsen en andere typen woongebieden in Nederland
Authentiek
ja
Eigenaar
Kadaster, Basisregistratie Topografie
Herkomst
Afkomstig uit eigen inwinning.
Populatie
Alle plaatsen en woongebieden in Nederland die voldoen aan de inwinningscriteria.
Kwaliteit
1-jaren actualiteit, kwaliteitsmeting door middel van een 5% steekproef.