Functioneel gebied

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Populatie: Alle functionele gebieden in Nederland die voldoen aan de inwinningscriteria.

Kwaliteit: 1-jaren actualiteit, kwaliteitsmeting door middel van een 5% steekproef.

Herkomst: Afkomstig uit eigen inwinning.

Eigenaar: Kadaster, Basisregistratie Topografie

Authentiek: ja

Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Toegankelijkheid: Openbaar

Gebruiksvoorwaarden: Beschikbaar als open data: http://www.kadaster.nl/BRT