Huisnummer

BRP: Huisnummer (Woonadres in Nederland)

Definitie

De numerieke aanduiding zoals deze door het gemeentebestuur aan het object is toegekend dan wel een door of namens het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.

Herkomst

BAG

Populatie

Personen die in Nederland verblijven en een woonadres hebben

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon