Begrip   Woonadres in Nederland

Definitie
Het adres waar een in Nederland verblijvend persoon woont.
Toelichting
Alle personen die in Nederland verblijven hebben of een woonadres of een briefadres. Een briefadres is een adres van een ander, in Nederland verblijvende persoon (de briefadresgever), die zorg draagt dat mededelingen en post de briefadreshouder bereiken.
Authentiek
ja
Eigenaar
Gemeente van inschrijving
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon
Populatie
Personen die in Nederland verblijven en een woonadres hebben
Kwaliteit
Administratief 99% correct