Huisnummertoevoeging

BRP: Huisnummertoevoeging (Briefadres in Nederland)

Definitie

Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast huisnummer en -letter, de brievenbus te vinden dan wel een door of namens het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisletter en huisnummer

Herkomst

BAG

Populatie

Personen die in Nederland verblijven en een briefadres hebben

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon