Gemeente van inschrijving

BRP: Gemeente van inschrijving (Briefadres in Nederland)

Definitie

Een code, opgenomen in de Gemeententabel, die aangeeft in welke gemeente de Persoonslijst (PL) met de gegevens van de persoon zich bevindt

Herkomst

Aangifte door of namens de persoon

Populatie

Personen die in Nederland verblijven en een briefadres hebben

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: De gemeente waar de persoon zijn briefadres heeft
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon