Begrip   Briefadres in Nederland

Definitie
Het adres waar een in Nederland verblijvend persoon bereikbaar is als hij gebruik heeft gemaakt van het recht op een briefadres.
Toelichting
Alle personen die in Nederland verblijven hebben of een woonadres of een briefadres. Een briefadres is een adres van een ander, in Nederland verblijvende persoon (de briefadresgever), die zorg draagt dat mededelingen en post de briefadreshouder bereiken.
Authentiek
ja
Eigenaar
Gemeente van inschrijving
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon
Populatie
Personen die in Nederland verblijven en een briefadres hebben
Kwaliteit
Administratief 99% correct