Briefadres in Nederland

Het adres waar een in Nederland verblijvend persoon bereikbaar is als hij gebruik heeft gemaakt van het recht op een briefadres.

Toelichting: Alle personen die in Nederland verblijven hebben of een woonadres of een briefadres. Een briefadres is een adres van een ander, in Nederland verblijvende persoon (de briefadresgever), die zorg draagt dat mededelingen en post de briefadreshouder bereiken.

Populatie: Personen die in Nederland verblijven en een briefadres hebben

Kwaliteit: Administratief 99% correct

Herkomst: Aangifte door of namens de persoon

Eigenaar: Gemeente van inschrijving

Authentiek: ja

Relaties: Natuurlijk persoon

Toegankelijkheid: Niet van toepassing

Gebruiksvoorwaarden: Niet van toepassing