Begrip   Adres buitenland

Definitie
Het door de ingeschrevene bij emigratie dan wel bij inschrijving opgegeven dan wel het door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) verstrekt woonadres in het buitenland
Toelichting
Het actuele woonadres in het buitenland kan afwijken van het geregistreerde adres
Authentiek
nee
Eigenaar
De minister van BZK
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon of opgave door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan)
Populatie
Personen die in Nederland gewoond hebben en geƫmigreerd zijn dan wel als niet-ingezetene zijn ingeschreven
Kwaliteit
Administratief 99% correct