Begrip   Verblijfsobject

Definitie
Een VERBLIJFSOBJECT is de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.
Toelichting
Zie BAG
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK