Begrip   Standplaats

Definitie
Een STANDPLAATS is een formeel door de gemeenteraad als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
Toelichting
Zie BAG
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK