PostbusLocatie

De locatie waar een persoon post wenst te ontvangen kan een postbusaanduiding zijn. Een postbusaanduiding bestaat uit een woonplaatsnaam, postcode en postbusnummer.

Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Populatie: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Kwaliteit: Het betreft het gegeven dat geldig was ten tijde van de inschrijving van het stuk.

Wetgeving:

Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: Wordt overgenomen uit een ter inschrijving aangeboden stuk.

Eigenaar: BRK

Authentiek: nee

Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Toegankelijkheid: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Gebruiksvoorwaarden: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.