Begrip   PostbusLocatie

Definitie
De locatie waar een persoon post wenst te ontvangen kan een postbusaanduiding zijn. Een postbusaanduiding bestaat uit een woonplaatsnaam, postcode en postbusnummer.
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK
Herkomst
Wordt overgenomen uit een ter inschrijving aangeboden stuk.
Kwaliteit
Het betreft het gegeven dat geldig was ten tijde van de inschrijving van het stuk.