Begrip   BuitenlandsAdres

Definitie
Een locatie in het buitenland bestaat uit een aantal adresregels, te weten: - Plaatsnaam en postcode. - Regio. - Straatnaam en huisnummer; - Landnaam
Toelichting
Een buitenlandsadres zoals het voorkomt in de RNI, zie RNI
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK