Begrip   AdresseerbaarObject

Definitie
Een ligplaats, verblijfsobject of standplaats.
Toelichting
Veralgemenisering van specifiekere lokatie soorten, Standplaats, Ligplaats en Verblijfsobject
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK