Woonplaatsstatus

BAG: Woonplaatsstatus

Definitie

Een Woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Herkomst

Een Woonplaats bestaat als hiertoe door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig een besluit is genomen.

Populatie

De basisregistratie adressen bevat alle officieel als zodanig vastgestelde Woonplaatsen op het Nederlandse grondgebied. De gegevens over Woonplaatsen blijven in de basisregistratie adressen aanwezig, ook indien de Woonplaats als zodanig wordt opgeheven. De basisregistratie adressen bevat in principe geen gegevens over Woonplaatsen die voor 1 juli 2009 zijn opgeheven.

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar

Gebruiksvoorwaarden

Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting

Overig

  • Toelichting: De gemeenteraad deelt het grondgebied van de gemeente in een of meer Woonplaatsen in. Onder een Woonplaats wordt verstaan een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen gedeelte van het grondgebied van de gemeente. De woonplaats wordt in het kader van adressering vaak aangeduid met de benaming die daaraan is toegekend (plaatsnaam). De naam van een Woonplaats dient niet te worden verward met de gemeentenaam. Binnen één gemeente kunnen namelijk meerdere Woonplaatsen voorkomen. De benaming van een Woonplaats komt vaak overeen met de naam van een kern die binnen een gemeente is gelegen. Soms is de naam van een Woonplaats gelijk aan de naam van een gemeente. In alle gevallen is vereist dat de gemeenteraad de betrokken Woonplaats expliciet heeft benoemd.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)
  • Eigenaar: Gemeente
  • Relaties: Openbare ruimte, Nummeraanduiding