Begrip   Openbare ruimte

Definitie
Een Openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
Toelichting
Openbare ruimte is het verzamelbegrip voor onder meer straten, pleinen, wateren en plantsoenen, spoorbanen en landschappelijke gebieden. De aanduiding «openbaar» heeft geen relatie met het al dan niet openbare karakter dat bijvoorbeeld wegen hebben in het kader van andere wetten dan de Wet BAG.
Authentiek
ja
Eigenaar
Gemeente
Relaties
Herkomst
Een Openbare ruimte bestaat als hiertoe door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig een besluit is genomen.
Populatie
De basisregistratie adressen bevat alle officieel als zodanig aangewezen Openbare ruimten op het Nederlands grondgebied. De gegevens over Openbare ruimten blijven in de basisregistratie adressen aanwezig, ook indien de Openbare ruimte als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie adressen bevat in principe geen gegevens over Openbare ruimten die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.
Kwaliteit
Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)