Begrip   Adresseerbaar object

Definitie
Een Adresseerbaar object is een verzamelbegrip voor Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen
Toelichting
De objecten waaraan adressen ingevolge de basisregistratie adressen kunnen worden toegekend, worden aangeduid als «adresseerbare objecten». Op dit moment geldt dat alleen voor drie soorten objecten, te weten Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen.
Authentiek
nee
Eigenaar
Gemeente
Herkomst
Aanwijzing als zodanig door bevoegd gemeentelijk orgaan
Populatie
Adresseerbare objecten komen als zodanig niet voor in de basisregistraties adressen en gebouwen, maar alleen als Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen.
Kwaliteit
Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)