Pand

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/bag/id/concept/Pand
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitie Een Pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
toelichting Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Pand wordt verwezen naar het BAG objectenhandboek 2009 inclusief besluit zorgcomplexen 2012 . Het uitgangspunt van de definitie is een samenhangende (bouw)constructieve eenheid.
populatie De basisregistratie gebouwen omvat gegevens over alle Panden op het Nederlands grondgebied, die voldoen aan bovenstaande objectdefinitie. De gegevens over Panden blijven in de basisregistratie gebouwen aanwezig, ook indien het Pand als zodanig niet meer aanwezig is. De basisregistratie gebouwen bevat in principe geen gegevens over Panden die op 1 juli 2009 niet meer als zodanig aanwezig waren.
herkomst niet van toepassing
eigenaar Gemeente
kwaliteit Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)
authentiek ja
relaties Verblijfsobject, Standplaats, Ligplaats, Nummeraanduiding
wetgeving Wet basisregistraties adressen en gebouwen, artikel 1
gebruiksvoorwaarden Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting
toegankelijkheid Openbaar
attribuut Aanduiding pandgegevens in onderzoek
Datum begin geldigheid pandgegevens
Datum einde geldigheid pandgegevens
Documentdatum mutatie pand
Documentnummer mutatie pand
Indicatie geconstateerde pand
Oorspronkelijke bouwjaar pand
Pandgeometrie
Pandidentificatie
Pandstatus
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset