Openbare ruimte

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/bag/id/concept/Openbare_ruimte
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitie Een Openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
toelichting Openbare ruimte is het verzamelbegrip voor onder meer straten, pleinen, wateren en plantsoenen, spoorbanen en landschappelijke gebieden. De aanduiding «openbaar» heeft geen relatie met het al dan niet openbare karakter dat bijvoorbeeld wegen hebben in het kader van andere wetten dan de Wet BAG.
populatie De basisregistratie adressen bevat alle officieel als zodanig aangewezen Openbare ruimten op het Nederlands grondgebied. De gegevens over Openbare ruimten blijven in de basisregistratie adressen aanwezig, ook indien de Openbare ruimte als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie adressen bevat in principe geen gegevens over Openbare ruimten die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.
herkomst Een Openbare ruimte bestaat als hiertoe door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig een besluit is genomen.
eigenaar Gemeente
kwaliteit Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)
authentiek ja
relaties Woonplaats
wetgeving Wet basisregistraties adressen en gebouwen, artikel 1
Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Memorie van toelichting)
gebruiksvoorwaarden Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting
toegankelijkheid Openbaar
attribuut Aanduiding gegevens Openbare ruimte in onderzoek
Datum begin geldigheid gegevens Openbare ruimte
Datum einde geldigheid gegevens Openbare ruimte
Documentdatum mutatie Openbare ruimte
Documentnummer mutatie Openbare ruimte
Identificatiecode Openbare ruimte
Identificatiecode bijbehorende Woonplaats
Indicatie geconstateerde Openbare ruimte
Naam Openbare ruimte
Status Openbare ruimte
Type Openbare ruimte
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset