Nummeraanduiding

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/bag/id/concept/Nummeraanduiding
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitie Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een Verblijfsobject, een Standplaats of een Ligplaats.
toelichting Met het begrip Nummeraanduidingen wordt het samenstel van huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging bedoeld. Een Nummeraanduiding bestaat als hiertoe door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig een besluit is genomen. Een Nummeraanduiding heeft altijd betrekking op een enkel adresseerbaar object en komt in essentie overeen met de reeds bekende "huisnummers". Nummeraanduidingen kunnen alleen worden toegekend aan als zodanig aangewezen adresseerbare objecttypen: Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen. Deze objecttypen zijn gedefinieerd in het kader van de basisregistratie gebouwen.
populatie De basisregistratie adressen bevat alle officieel als zodanig toegekende Nummeraanduidingen op het Nederlandse grondgebied. De gegevens over Nummeraanduidingen blijven in de basisregistratie adressen aanwezig, ook indien de Nummeraanduiding als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie adressen bevat in principe geen gegevens over Nummeraanduidingen die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.
herkomst Een Nummeraanduiding bestaat als hiertoe door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig een besluit is genomen. Een Nummeraanduiding heeft altijd betrekking op een enkel adresseerbaar object.
eigenaar Gemeente
kwaliteit Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)
authentiek ja
relaties Openbare ruimte, Woonplaats, Verblijfsobject, Standplaats, Ligplaats
wetgeving Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Memorie van toelichting)
Wet basisregistraties adressen en gebouwen, artikel 1
gebruiksvoorwaarden Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting
toegankelijkheid Openbaar
attribuut Aanduiding Nummeraanduidinggegevens in onderzoek
Datum begin geldigheid Nummeraanduidinggegevens
Datum einde geldigheid Nummeraanduidinggegevens
Documentdatum mutatie Nummeraanduiding
Documentnummer mutatie Nummeraanduiding
Huisletter
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Identificatiecode Nummeraanduiding
Identificatiecode bijbehorende Openbare ruimte
Identificatiecode bijbehorende Woonplaats
Indicatie geconstateerde Nummeraanduiding
Nummeraanduidingstatus
Postcode
Type adresseerbaar object
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset