Ligplaats

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/bag/id/concept/Ligplaats
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitie Een Ligplaats valt binnen het verzamelbegrip Adresseerbaar object. Het is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.
toelichting Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Ligplaats wordt verwezen naar het objectenhandboek basisregistratie gebouwen.
populatie De basisregistratie gebouwen omvat gegevens over alle Ligplaatsen op het Nederlands grondgebied, die daartoe officieel als zodanig zijn aangewezen. De gegevens over Ligplaatsen blijven in de basisregistratie gebouwen aanwezig, ook indien de Ligplaats als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie gebouwen bevat in principe geen gegevens over Ligplaatsen die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.
herkomst Aanwijzing als zodanig door bevoegd gemeentelijk orgaan
eigenaar Gemeente
kwaliteit Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)
authentiek ja
relaties Standplaats, Verblijfsobject, Pand, Nummeraanduiding
wetgeving Wet basisregistraties adressen en gebouwen, artikel 1
gebruiksvoorwaarden Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting
toegankelijkheid Openbaar
attribuut Aanduiding Ligplaatsgegevens in onderzoek
Aanduiding hoofdadres Ligplaats
Aanduiding nevenadressen Ligplaats
Datum begin geldigheid Ligplaatsgegevens
Datum einde geldigheid Ligplaatsgegevens
Documentdatum mutatie Ligplaats
Documentnummer mutatie ligplaats
Indicatie geconstateerde Ligplaats
Ligplaatsgeometrie
Ligplaatsidentificatie
Ligplaatsstatus
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset